Programska oprema

Izdelujemo lastno programsko opremo predvsem s področja računovodenja:

 • Glavna knjiga
 • Saldakonti
 • Fakturiranje
 • Likvidatura
 • Obračun zamudnih obresti
 • Materialno poslovanje
 • Osnovna sredstva
 • Obračun plač
 • Kadrovska evidenca
 • Plačilni nalogi
 • Blagajna
 • Potni nalogi
 • Evidenca prejete/poslane pošte
 • Direktorski informacijski sistem
 • Obračun oskrbnin za vrtce
 • Obračun položnic (malic) za šole
 • Različni programi za obdelavo podatkov po naročilu kupca…
Povezave z zunanjimi viri podatkov

Programsko se povezujemo na različne spletne storitve in servise za izmenjavo podatkov s portali (npr. eDavkiAJPESUJPnet in aplikacije različnih bank za prenos plačilnih navodil, prevzem izpiskov ter izmenjavo eRačunov, Modra zavarovalnicaCEUVIZ, SPOT, evidencami prisotnosti za zaposlene ter otroke, tiskarji za tisk UPN QR obrazcev, eHramba, …)

Podpora za programsko opremo

Podpora za uporabnike programske opreme je na voljo preko povezave https://podpora.septima.si/.